Resultaten

Meer dan 70% van werkzoekend Nederland vindt tegenwoordig een baan door middel van goed te netwerken. Op grond van dit cijfer heeft Netwerkpro de volgende doelen gesteld en in 2016 zijn deze doelen ook behaald.

80% van de deelneemsters zal een halfjaar na het volgen van het programma een baan hebben (geen stage/ervaringsplek).

Alle deelneemsters scoren na afloop van het project significant hoger op deelname aan één van de volgende indicatoren: aan netwerkorganisaties, het verrichten van vrijwilligerswerk, het actief zijn op Social Media, actief zijn in het verenigingsleven, buurtwerk of bestuurswerk en of in het volgen van trainingen.

Elena Cavagni, werkt nu bij Vluchtelingenwerk, deelneemster groep IV:

This organization helped me find my way in the Dutch labour market by a well-thought, intensive training program, a collaborative spirit and by bringing at the center a simple human dynamic: The power of connections and mutual support. In other words, networks. I really enjoyed the process, and advise it for any (Dutch-speaking) young lady living in Amsterdam who feels lost in this crazy, fast-paced, career-oriented world, and still wants to listen to her heart 🙂
For me a new chapter begins, and I can’t wait for it.

Deelneemster Roos Gerritsen, werkt nu bij HVO Queriode, een gezinshuis en heeft deze baan gevonden via het actief inzetten van haar eigen en ons netwerk:

Bij Netwerkpro heb ik veel geleerd van de trainingen, de mede-mentees en mijn mentor. Ik heb concrete handvaten gekregen hoe je aan de slag kan met je CV, LinkedIn en sollicitatiebrief om een baan te verkrijgen. Dit heeft erin geresulteerd dat ik nu een uitdagende baan heb gevonden in de hulpverlening. Ik zou iedereen die aan het zoeken is op werkvlak Netwerkpro aanbevelen. Het is niet alleen leerzaam op werkgebied, maar ook op persoonlijk vlak. Naast een groot netwerk houd je er namelijk ook een potentiële baan aan over.

Aleta Verrips, werkt nu bij ViriCiti/Cohere en heeft begin dit jaar deelgenomen aan ons programma:

Tijdens het trainingsprogramma kreeg ik veel nieuwe inzichten in het professionele leven en hoe te komen tot een baan die bij me past. Na het programma behoud je je netwerk die je tijdens de trainingen en netwerkbijeenkomsten hebt opgebouwd en via hen heb ik uiteindelijk een hele leuke baan gevonden! Ik raad het iedereen aan die wat extra aanmoediging in het sollicitatieproces kan gebruiken of zich wil verdiepen in een volgende carrièrestap.

Meld je aan als mentor of mentee

Dan nemen wij contact met jou op voor meer informatie!
Inschrijven

Vragen over Netwerkpro?

Derde Oosterparkstraat 138A

1092 EC Amsterdam

Arine Huijboom

06 215 410 00

Privacyverklaring