Resultaten

Resultaten | NetwerkProjecten

Sinds de start in 2015 heeft Netwerkpro in Groot Amsterdam en regio Kennemerland drie grote doelgroepen gediend:

1.Jonge werkzoekende vrouwen/alleenstaande moeders
Project: Solliciteren doe je met elkaar en creëer je eigen toekomst!

2.Vrouwelijke statushouders
Project: Versneld naar werk & opleiding in Nederland en 7ROSES, empowerment methodiek

3.Vrouwen met een bijstandsuitkering
Project: Talent naar de Top en regie over je nieuwe toekomst!

Netwerkpro meet de resultaten van ieder project aan de hand van ‘harde’ en ‘zachte’ doelen. Per project zijn de doelen verschillend, maar het streven is dat na zes maanden na de start van het project 45% van de deelnemers naar betaald werk is of in trajecten zitten met uitzicht op betaald werk. Daarnaast staat 100% van de vrouwen drie maanden na de start twee stappen hoger op de participatieladder. Ook voelen deelnemers zich na het project zelfverzekerder, hebben ze een groter professioneel netwerk en durven ze meer kansen te pakken

Uitstroom 90 vrouwelijke statushouders | Amsterdam 2018

%

Naar passende participatieplekken

%

Inschrijving bij een opleiding

%

Naar betaald werk of traject met uitzicht op betaald werk

%

Zelfverzekerder over eigen kunnen en kwaliteiten

Uitstroom 60 uitkeringsgerechtigden | Haarlem en Zandvoort 2018

%

Naar participatieplekken of eigen ondernemerschap

%

Beter inzicht in kwaliteiten en een groter sociaal en zakelijk netwerk

%

Inschrijving bij een opleiding

%

Naar betaald werk of traject met uitzicht op betaald werk

Resultaten 24 uitkeringsgerechtigden  | Velsen 2019

70% kreeg een arbeidsovereenkomst of ging in opleiding
87% gaf aan dat groepstrainingen bijdragen aan vertrouwen en een goede sfeer
93% werd door de trainingen zelfverzekerder en wist eigen kwaliteiten beter te benoemen
65% een vergroot sociaal en zakelijk duurzaam netwerk

Meld je aan als mentor of mentee

Dan nemen wij contact met jou op voor meer informatie! Inschrijven

Vragen over Netwerkpro?

Derde Oosterparkstraat 138A

1092 EC Amsterdam

Arine Huijboom

020 894 89 33

Privacyverklaring

Klachtenreglement