Gemeente

Is uw gemeente al Netwerkproof?

Subsidieer net als de gemeente Amsterdam en Haarlem talentvolle vrouwen die een stap verder willen naar werk in uw gemeente.

Waarom?

Netwerkpro creëert met vrouwen een onafhankelijke toekomst door het bouwen van een eigen professioneel netwerk. Want iedere vrouw heeft recht op werk, stage, opleiding of werkervaring op haar niveau. Wij maken verbindingen met lokale communities in uw gemeente dit zijn vrouwen netwerken, zakelijke professionals, lokale bedrijven en trainers.

Welke vrouwen in uw gemeente?

In het nieuws ‘Vrouwelijke statushouders vaak uit beeld bij gemeente’ – NOS Journaal, 8 februari 2018. Netwerkpro wordt genoemd in dit onderzoek als waardevolle oplossing voor dit probleem.

Gemeenten moeten meer doen om vrouwelijke vluchtelingen die met hun man naar Nederland gekomen zijn en een verblijfsvergunning hebben, aan werk te helpen. Nu richten gemeenten zich bij echtparen te veel op de man, omdat die makkelijker aan werk te helpen is, staat in het onderzoek. Zodra de man werk heeft, stopt de uitkering en dus ook de begeleiding vanuit de gemeente. Het gevolg is dat de vrouwen een achterstand houden op de arbeidsmarkt. Ze bouwen geen netwerk op en komen in een isolement – conclusie uit studie van onderzoeksinstituut Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Zo werkt de gemeente samen met Netwerkpro. De organisatie stuurt een terugkoppeling naar de gemeente en de klantmanager bespreekt deze met de vrouw en evalueert samen of ze wat aan de training heeft gehad. Daarnaast biedt Netwerkpro vrouwelijke vluchtelingen een (professioneel) netwerk door hen te koppelen aan werkende Nederlandse vrouwen.

Impressie statushouder & MBO programma

Meld je aan als mentor of mentee

Dan nemen wij contact met jou op voor meer informatie! Inschrijven

Vragen over Netwerkpro?

Derde Oosterparkstraat 138A

1092 EC Amsterdam

Arine Huijboom

020 894 89 33

Privacyverklaring

Klachtenreglement