Skip to content

“Ik voel me gemotiveerd en ben blij met mijn nieuwe netwerk in de buurt” | Creëer je eigen toekomst in Heemstede

Wat een mooie eerste periode van een hechte samenwerking met de gemeente Heemstede om samen vrouwen op de arbeidsmarkt te activeren! Door het vertrouwen van de gemeente en de lokale partijen in Heemstede, hebben wij deze groep vrouwen een geweldige kans kunnen bieden. Benieuwd hoe wij dit doen? Lees verder en volg ons voor toekomstige projecten via LinkedIn.

Facts

Deelnemers | 12 vrouwen

Doelgroep | uitkeringsgerechtigden, vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Doel | empowerment en netwerk richting de arbeidsmarkt

Start- en einddatum | 17 mei tot 18 oktober 2019

Creëer je eigen toekomst

Het programma ‘Creëer je eigen toekomst’ vergroot de kansen van werkzoekende vrouwen op de arbeidsmarkt in Heemstede via netwerken. Dit programma draagt bij aan het tegengaan van werkloosheid onder vrouwen (met een uitkering) of isolement waarin sommige vrouwen zitten.

Het doel van het programma is vooral om met lokaal netwerk van bedrijven samen te werken, waardoor de vrouwen zien wat er allemaal mogelijk is. Dit om hen uit een isolement te halen – het gevoel dat ze er alleen voor staan – en hen vervolgens te activeren en empoweren om financieel zelfredzaam te worden.

Bij het programma gaan wij uit van wat de deelnemers kunnen. De vrouwen die aan het programma deelnamen, namen zelf de regie over hun zoektocht: wij boden vooral de kansen en gelegenheid om aan zichzelf te werken, zij gaven er zelf invulling aan.

Kansen leren en durven pakken

Het trainingsgedeelte duurde 12 weken, een halve dag per week. In de groep werkten de vrouwen samen met de trainer en leerden de vrouwen van elkaars ervaringen en stimuleerden ze om elkaars sterke kanten en kwaliteiten te benoemen. Drie thema’s stonden centraal: de kracht van jezelf, kansen op de arbeidsmarkt & klaar voor de pitch en jouw verhaal.

Iedere deelneemster werd individueel begeleid door een mentor, een zakelijke professional uit de regio Kennemerland. De mentor geeft tips, deelt haar netwerk en stimuleert haar mentee om stap voor stap te bewegen richting haar doel.

De insteek van het programma vind ik heel positief!

De mix van leeftijden en achtergronden in een groep werkte goed om elkaar te motiveren en te inspireren. Alle vrouwen kenmerkten zich door veerkracht en een drive om verandering te willen brengen in hun persoonlijke situatie.

Een deelneemster over haar ervaring:

“De insteek van het programma vind ik heel positief. De insteek is vanaf wat je kan, er wordt gekeken naar de persoon. Ik heb door het programma echt stappen gezet. We leren ook veel van elkaar. De interactie in de groep, met de trainers en mijn mentor vind ik heel fijn.”

En zij gaan door! De vrouwen komen nog steeds iedere vrijdagochtend samen bij de trainingslocatie. Zij helpen elkaar en doen mee aan vrijwillige activiteiten. Ze doen actief mee, ze zijn gemotiveerd en voelen zich van waarde. Dat is waarvoor we het doen!

Netwerkpro is blij met hun nieuwe geloof in hun eigen kunnen en hun hoop op een goede toekomst!

Back To Top