Skip to content

INTERNATIONALE
PROJECTEN

Netwerkpro is internationaal actief in verschillende innovatieve projecten.

THE GREEN STEP

The Green Step is een internationale samenwerking met 5 partners uit 5 Europese landen, waarin we een flexibele toolkit over duurzaamheid ontwikkelen voor het volwassenenonderwijs.

TRAINERS VOOR DE TOEKOMST: EEN INTERNATIONALE SAMENWERKING OM TALENT TE LATEN GROEIEN

Netwerkpro en de Belgische organisatie FMDO werken dit jaar samen rond het versterken van vrouwen met migratieachtergrond. Trainers voor de Toekomst is een Europees project Erasmus+ project…

WINGS: SOCIAL AND ECONOMIC EMPOWERMENT OF MIGRANT WOMEN

De komende twee jaar ondersteunen wij in Europa 360 vrouwelijke nieuwkomers, samen met partners in Cyprus, Spanje, Malta, Italië en Griekenland…….

WOMEN4INTEGRATION

In februari starten wij met organisaties in Italië, Spanje en Zweden met een ambitieus project. Het doel van W-IN is om de economische en sociale integratie van…..

EUROPEES PROJECT WINGS

EUROPEES PROJECT WINGS

De komende twee jaar ondersteunen wij in Europa 360 vrouwelijke nieuwkomers, samen met partners in Cyprus, Spanje, Malta, Italië en Griekenland.

Met deze partners zijn wij eind 2020 gestart met WINGS: ‘Social and economic empowerment of migrant women’. Een innovatief en ambitieus project om 360 vrouwelijke nieuwkomers sociaal en economisch zelfstandig te maken. Daarnaast krijgen professionals in het volwassenenonderwijs met het project de middelen aangeboden om hieraan bij te dragen. Iedere partner heeft eigen expertise op het gebied van onderwijs, integratie en empowerment van nieuwkomers.

Met WINGS wordt een platform gecreëerd voor de uitwisseling van goede voorbeelden en het in beeld brengen van activiteiten, met als doel om duurzame impact te bereiken. Het project wordt mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Download Projectflyer                                                   Download Projectpresentatie

Lees hier binnenkort meer over de ontwikkelingen van dit project en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

WOMEN4INTEGRATION

WOMEN4INTEGRATION

In februari starten wij met organisaties in Italië, Spanje en Zweden met een ambitieus project. Het doel van W-IN is om de economische en sociale integratie van kwetsbare vrouwelijke migranten te ondersteunen – met name zij die in grote Europese steden wonen.

In dit tweejarige projecten zullen de partners trainingsprogramma’s organiseren en best practices uitwisselen. Wij dragen zo bij aan empowerment, participatie in de buurt en professionele vaardigheden en connecties. In de partnerlanden zullen in totaal 300 vrouwen het traject doorlopen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Asylum, Migration and Integration Fund van de Europese Unie.

TRAINERS VOOR DE TOEKOMST

TRAINERS VOOR DE TOEKOMST

Netwerkpro en de Belgische organisatie FMDO werken dit jaar samen rond het versterken van vrouwen met migratieachtergrond. Trainers voor de Toekomst is een Europees project Erasmus+ project, dat de uitwisseling tussen de beide organisaties mogelijk maakt. FMDO en Netwerkpro beschikken beide over veel expertise, maar wat gebeurt er als we de krachten bundelen? 

Train-the-trainer-principe

In 2022 ontwikkelen we een opleidingsaanbod van 8 workshops en 3 e-learnings. In dat traject leiden we een groep trainers op, die op hun beurt weer heel wat andere vrouwen gaan trainen. Het talent van de vrouwen staat hierbij steeds centraal. 

Focus op zelfredzaamheid

In het empowerment traject focussen we op kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond. Er wordt aandacht besteed aan mentale en fysieke gezondheid, zelfvertrouwen en het leren kennen van eigen doelen en kwaliteiten. Op die manier bieden we hen de tools om een volgende stap te maken richting participatie, opleiding of werk. Doordat zij getraind worden door hun peers, versterken zij hun netwerken en leren ze van rolmodellen. 

Trainer Armine: “Ik vind belangrijk om vrouwen een extra duwtje in de rug te geven zodat ze geloven in zichzelf. Volgens mij is het inzet op talent en passie essentieel. Want wanneer je iets doet waar je goed in bent dan vind je het ook erg leuk om te doen. Geloof in jezelf en ga uit je comfort zone! Je zal zeker resultaat boeken!” 

Sterke vrouwen in heel Europa

Hoewel de focus van dit project op het Nederlandse taalgebied bevindt, is de ambitie groot om van deze methode een Europees project te maken. “In heel Europa botsen vrouwen met migratieachtergrond tegen dezelfde drempels,” aldus Ivy Goutsmit, coordinator van FMDO. “De aanpak die we hier ontwikkelen, willen we graag ter beschikking stellen aan andere landen. Zo creëren we zo veel mogelijk kansen voor vrouwen die vooruit willen met hun leven, en staan we een stapje dichter bij maatschappelijke gelijkheid.”

Lees hier binnenkort meer over de ontwikkelingen van dit project en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

THE GREEN STEP

THE GREEN STEP

The Green Step is een internationale samenwerking met 5 partners uit 5 Europese landen, waarin we een flexibele toolkit over duurzaamheid ontwikkelen voor het volwassenenonderwijs. Door middel van een holistische aanpak willen we de uitdagingen op het gebied van milieu- en klimaatverandering in het volwassenenonderwijs ondersteunen, onder aandacht brengen en verder uitbreiden.

Het doel van het project is om professionals in het volwassenenonderwijs op te leiden om kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid en energietransitie over te kunnen brengen. Deelnemers worden vervolgens via laagdrempelige activiteiten bewust van hun rol binnen het tegengaan van klimaatverandering. De ontwikkelde modules kunnen ingezet worden door bijvoorbeeld taalscholen, inburgeraars en organisaties die buurtbewoners samenbrengen en activeren.

Netwerkpro is de projectcoordinator van deze samenwerking.

Onze partners zijn:
Synthesis Center for Research and Education Ltd., Cyprus Website
Cooperative Sociale Glocal Factory, Italië Website
LAG Napoca Porolissum, Roemenië Website
FO-Aarhus, Denemarken. Website

The Green Step wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en de Europese Unie.

Meer informatie

Lees hier binnenkort meer over de ontwikkelingen van dit project en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Back To Top