Skip to content

Netwerkpro op bezoek bij FMDO in Oostende, september 2022

In het kader van het Erasmus+ project “Trainers voor de Toekomst” is een team van zes Netwerkpro medewerkers (drie project team medewerkers, een professionele trainer en twee trainees) naar Oostende gegaan, op bezoek naar de FMDO team. Aangezien de steden Amsterdam en Oostende zo dicht bij elkaar liggen, is het team met de trein gereisd. De reis was bedoeld om de relatie tussen beide organisaties te versterken. De activiteiten waren gepland voor donderdag 1 september en vrijdag 2 september 2022. 

De eerste sessie was bedacht als een samenkomen moment tussen de medewerkers van beide organisaties: om de inrichting van de trainingssessies te bepalen, de stand van zaken van het project bekijken, de project materiaal samen doorkijken en het communicatieplan overeen te komen. Deze zeer geslaagde bijeenkomst heeft ons in de gelegenheid gesteld belangrijke vorderingen te maken met de organisatie van het project. 

Naast dit, FMDO organiseerde bezoeken aan sociale organisaties in hun netwerk, om een volledige beeld te krijgen van de sociale activiteiten die in de area gebeuren. Met name, hebben we een bezoek gedan naar o.666, een plek waar Oostendenaars worden ondergedompeld in creatieve ateliers en circulair denken. Na de rondleiding bij o.666, hebben we een workshop van een FMDO vrijwilliger gekregen over opmerkelijke vrouw uit Syrië door de jaren heen. We hebben ook een presentatie van CKG Kapoentje gekregen, een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning die biedt verschillende opvoedingshulp en activiteiten aan gezinnen met jonge kinderen. Als laatste, brachten we een bezoek aan Afrikaans huis van Multi Mondo vzw. Al deze rondleidingen vormden een bron van inspiratie voor mogelijke samenwerking in de toekomst. 

Ook de FMDO georganiseerde lunches waren een bron van kennis en inspiratie. De eerste dag hebben we geluncht bij Lizette, een restaurant waar mensen met een beperking werken. De tweede dag lunchten we bij Marcelline, een trainingsruimte die door FMDO wordt gerund. Daarna hadden we de kans om vrouwelijke vrijwilligers die met hen samenwerken te ontmoeten en hun verhalen te horen. We hadden ook een bezoek van  Silke Beirens , Schepen van Mens en Milieu bij Stad Oostende. 

Het een geweldige ervaring die ons ons in de mogelijkheid stelde de sociale kaart van Oostende te leren kennen en die ons in staat stelde ideeën op te doen voor de samenwerking tussen FMDO en Netwerkpro. 

Back To Top